Spolehlivý partner v bezpečnostních
technologiích a elektrotechnice.

SLUŽBY

Gating Services, a.s.

Naše společnost nabízí široký rozsah služeb od konzultací a analýz v oblasti ICT infrastruktury až po dodávky a výstavbu slaboproudých elektroinstalací a následný servis.

Za dobu své činnosti jsme v této oblasti úspěšně zrealizovali desítky instalací. Na základě bohatých profesních zkušeností si dovolujeme tvrdit, že nalezneme řešení pro každý, i nestandardní požadavek našich zákazníků.

AKTUÁLNÍ REALIZACE
AŽD Praha s.r.o
 • Montážní práce systému vlakového zabezpečovače na trase metra B v rámci projektu Komplexní bezpečnostní systém pražského metra
 • Doplnění a úprava infrastruktury systému řízení městského silničního provozu pro Technickou Správu Komunikací hl. m. Prahy
Nemocnice na Homolce
 • Vybudování nové optické páteřní sítě celé nemocnice
Dopravní podnik hl. m. Prahy
 • Oprava silového napájení datových rozvaděčů a jízdenkových automatů
 • Opravy přístupového systému v povrchových lokalitách Altex
 • Úpravy majáčků pro nevidomé
Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Rekonstrukce a rozšíření elektrické požární, elektrického zabezpečovacího systému, nouzového osvětlení, domácího telefonu, instalace evakuačního rozhlasu
Brema spol. s.r.o.
 • Montáž a dodávka slaboproudých systémů pro Bezbariérové zpřístupnění ve stanici Anděl a Roztyly
 • Montáž a dodávka slaboproudých systémů v rámci výměny pohyblivých schodů

ICT: VÝPOČETNÍ TECHNIKA
A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Analýza potřeb v oblasti ICT infrastruktury.
Výměna a dodávky HW.
Projekty a výstavba datových a komunikačních sítí LAN a WLAN.
Bezpečnost IT a komunikace.
Servery

Servery a firewally jsou nejdůležitější součástí firemní datové sítě. Pro Vaši společnost či projekt zajistíme kompletní správu softwarového i hardwarového vybavení serveru. Postaráme se o běžnou údržbu, ale také o výměnu v případě, že již vybavení dosluhuje. Budete se tak moci plně věnovat svému projektu a o Váš server se postaráme za Vás.

Správa serveru zahrnuje především:

 • Instalace a reinstalace serverů, jejich kompletní správu včetně výměny vadné součásti za novou.
 • Instalace operačního systému na server a nastavení potřebného softwarového vybavení (např. webový server, databázový server, FTP server, emailový server atd.).
 • Veškeré konfigurace a pravidelné aktualizace.
 • Monitoring výkonu a funkčnosti jednotlivých komponent včetně zatížení webového a databázového serveru.

Správa IT

Informační a komunikační technologie obecně jsou v současnosti kritickým bodem pro konkurenceschopnost každé firmy. Případný výpadek ICT může zavinit přerušení provozu a způsobit finanční ztráty. Pokud to dovolují bezpečnostní podmínky Vaší společnosti, požadavky lze řešit vzdálenou správou. Odstranění problému je pak rychlejší než výjezd specialisty.

Služby při správě IT:

 • Pravidelná profylaxe PC a serverů.
 • Konfigurace a údržba síťových zařízení.
 • Asistence při jednání s dodavateli programového vybavení, poradenská činnost se zaměřením na optimalizaci provozních nákladů, podpora při rozhodování o nákupu dalšího software a hardware.
 • Zajištění pohotovostní služby pro řešení havarijních situací a neodkladných záležitostí.
 • Neomezené poradenství pomocí helpdesku nebo e-mailu; diagnostika, konzultace a návrh řešení případných problémů s dálkovým připojením z různých míst u externích pracovníků.
 • Vytváření kompletních záloh dat (síťové uložiště či cloudové servery).

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž je základním prvkem IT infrastruktury, jelikož zajišťuje přenos dat a vzájemnou komunikaci PC, serverů, připojení telefonních přístrojů či VOIP zařízení. Moderní kabelážní systémy musí být nadčasové, flexibilní a modulární, aby mohly splňovat dlouhodobé potřeby uživatelů.

V této oblasti nabízíme:

 • Projekce strukturovaných kabelážních systémů, práce provádíme v různém prostředí – v reprezentativních prostorách Vaší firmy, stejně jako v průmyslových halách, nemocnicích, kulturních památkách či běžných kancelářských prostorách.
 • Montáž metalických a optických sítí.
 • Provedení certifikačního měření pomocí certifikovaného měřícího zařízení.
 • Vybavení serverové místnosti pasivními i aktivními prvky.
 • Komplexní servis a upgrade stávajících sítí.

UPS

Záložní zdroje UPS (zdroje nepřetržitého napájení) jsou akumulátorová zařízení, jejichž funkcí je zpravidla krátkodobá dodávka energie v případě nestability vstupního napětí či při úplném výpadku sítě. Úlohou UPS je chránit data a citlivá zařízení před poškozením vlivem nepředvídaných událostí na síti, záložní zdroje mají svou neocenitelnou funkci také na místech, kde výpadek elektrické energie může znamenat ohrožení zdraví, života, nebo značné materiální ztráty. Takovými oblastmi jsou např. zdravotnictví, doprava, ozbrojené sbory, zabezpečovací technika, či výrobní organizace.

Služby při UPS zahrnují především:

 • Podporu při výběru správné UPS.
 • Předprodejní a realizační (montážní) služby.
 • Profylaxe - pravidelné servisní údržby UPS.
 • Vypracování protokolu profylaxe s vyhodnocením stavu zdroje a doporučením k dalšímu provozu.
 • Pohotovostní servis, dohled nad funkčností (HelpDesk).
 • Záruční a pozáruční služby.

Datová centra

Datové centrum představuje skutečně profesionální a moderní řešení umístění a správy serverů, datových polí a dalších prvků ICT infrastruktury. Datové centrum zajišťuje optimální provozní podmínky (teplota, vlhkost, bezprašné prostředí), nejvyšší úroveň fyzické bezpečnosti (ochrana vstupů, protipožární ochrana), jakož i vynikající konektivitu na páteřní sítě řady poskytovatelů Internetu a telekomunikačních operátorů.

V této oblasti pro Vás zajistíme:

 • Návrhy technologií, projekce a realizace datového centra (modulární, stojanové, integrované).
 • Profesionální server housing včetně permanentního dohledu technologií datového centra.
 • Virtualizace serverů a pracovních stanic.
 • Správa a podpora ICT.

ELEKTROINSTALACE

Analýza potřeb v oblasti elektroinstalací.
Projekty, výstavba a správa datových a optických sítí.
Dodávky strukturované kabeláže.
Projekty, výstavba a správa objektových bezpečnostních systémů.
Elektronické protipožární systémy (EPS)

Systém elektronické požární signalizace je schopen identifikovat nebezpečí v nejčasnějším možném stádiu vzniku požáru. Tento systém umožňuje okamžitý přenos informace o vzniku požáru na pult centralizované ochrany, přímo na operační středisko hasičského záchranného sboru, čímž umožnuje okamžitý a kvalifikovaný výjezd a následný zásah jednotky hasičského záchranného sboru a výraznou měrou tak snižuje riziko ohrožení lidských životů a ztrát na majetku.

Nabídka elektronické požární signalizace (EPS) je založena na adresných systémech, které umožňují rychlou a přesnou identifikaci požáru s vyloučením falešných poplachů. Plně certifikované systémy splňují kritéria platných evropských norem a mají osvědčení akreditovaného pracoviště PAVÚS, které povoluje instalovat tyto systémy ve stavbách.

Nabízíme komplexní řešení požární signalizace (EPS), především:

 • Zpracování projektové dokumentace a souvisejících dokumentů k instalaci.
 • Asistence při schválení projektové dokumentace příslušnými orgány.
 • Koordinace při řešení stavby.
 • Dodávku zařízení, montáže a instalace včetně konfigurace systému.
 • Pravidelné revize a zkoušky funkčnosti dle požárních předpisů.

Dodáme Vám:

 • Dva typy adresných analogových ústředen (kompaktní a modulární řešení, s možností síťování ústředen).
 • Adresné požární detektory a další hlásiče (sirény, majáky, manuální tlačítka).
 • Konvenční a speciální hlásiče s možností připojení do adresného systému pomocí příslušných modulů, certifikované požární kabely a množství doplňků.

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dříve nazývaný Elektrická Zabezpečovací Signalizace EZS). PZTS začínají být v dnešní době téměř standardním zařízením montovaným nejen u rodinných domů, ale především v rámci společností, skladů a areálů. Hlavním důvodem pořízení není jen vyšší kriminalita a s tím i spjatý pocit bezpečí, ale také nižší náklady na pořízení těchto systémů. PZTS mají za úkol nejen detekovat narušení objektu, ale v prvé řadě na tento stav upozornit. Standardem u zabezpečovacích systémů PZTS je také ochrana před nebezpečím požáru nebo výbuchu.

Nabízíme komplexní řešení Poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS), především:

 • Návrhy a konzultace systému PZTS přímo v místě, výběr optimální konfigurace systému.
 • Zpracování projektové dokumentace a souvisejících dokumentů k instalaci.
 • Dodávku zařízení, montáže a instalace včetně konfigurace systému.
 • Napojení systému na pult centrální ochrany (PCO).
 • Servis poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, jeho pravidelné roční kontroly a revize.

Elektronická kontrola vstupu (EKV)

Elektronická kontrola vstupu (EKV) je systém, který umožňuje komunikovat, řídit a kontrolovat vstup osob do různých objektů, od bytových či komerčních staveb až po průmyslové areály. Přístupový systém je obecně určen pro zabezpečení a kontrolu vstupů do objektů. Primárním cílem je zrušit klasické klíče a otevírání zámků řešit mnohem efektivněji. Přístupový systém umožňuje pohyb osob v objektu na základě nastaveného oprávnění. Provedení těchto systémů je možné od jednoduchých, jednoúčelových zařízení, až po sofistikovaná inteligentní řešení, například provázání s EZS.

Nabízíme komplexní řešení vstupních systémů (EKV), především:

 • Návrhy a konzultace soustav přímo v místě, výběr optimální konfigurace systému.
 • Zpracování projektové dokumentace a souvisejících dokumentů k instalaci.
 • Montáže kabelových rozvodů, instalace včetně konfigurace / integrace systému s EZS.
 • Dálková nebo lokální správa databáze EVS.
 • Záruční a pozáruční servis, pravidelné kontroly a revize celého systému.

Společné televizní antény (STA)

STA (Společné Televizní Antény) jsou nazývány větší funkční celky, které zajišťují příjem a rozvod televizních, rozhlasových a satelitních kanálů z jednoho příjmového místa ke všem účastníkům ve stejné, vysoké kvalitě. Systémy společné televizní antény velmi často obsahují i možnost příjmu satelitních programů, a to i individuálním přijímačem posluchače. Běžné bývá také propojení STA s poskytovateli kabelové televize.

Naše nabídka v oblasti anténních systémů pro televizní a rozhlasové vysílání zahrnuje jak prvky pro analogové, tak pro digitální vysílání DVB-T, DVB-H a DAB. Antény pro tyto systémy jsou ve většině případů sestavovány dle požadavků dle konkrétního vysílače, nabízíme také antény pro rychlé a jednoduché pokrytí určitých oblastí digitálním signálem.

Nabídka služeb v oblasti STA:

 • Měření dostupnosti a intenzity signálu.
 • Instalace rozvodů, anténních stožárů a antén.
 • Nastavení úrovní signálů a naladění přijímačů pro zajištění maximálního příjmu.
 • Kontrola zaměření TV, SAT a VKV antény.
 • Opravy a pravidelná údržba, odstranění závad.

Kamerové systémy (CCTV)

Kamerové systémy (CCTV) umožňují vizuální kontrolu a monitorování oblastí střeženého prostoru a plní tak funkci bezpečnostního nebo dohledového systému. Prvky CCTV snímají obraz ve zvoleném místě a zajišťují jeho přenos a zobrazení na stanovišti obsluhy. Pořizovaný záznam je používán k prozkoumání rizikových situací a může plnit i roli důkazního materiálu. Kamerový systém je ideálním doplňkem systému EZS, se kterým tvoří významný celek sloužící hlavně ke snížení škod na majetku a zvýšení bezpečnosti osob.

V oblasti kamerových systémů (CCTV) zajistíme:

 • Kompletní zpracování technických nabídek s variantami řešení pro daný objekt.
 • Výběr nejvhodnějšího systému záznamu a zpracování obrazu.
 • Instalaci včetně nastavení všech komponent.
 • Kompatibilitu a integraci s ostatními bezpečnostními systémy.
 • Dálkový dohled prostřednictvím LAN/WAN.
 • Servis a údržbu kamerového systému.

Optické sítě

Z důvodu zvýšení nároků na přenosové rychlosti a jejich kvalitu se dnes už běžně nasazují digitální systémy, pro jejichž přenos se využívají optické sítě. Pro možnost dosahovat vysoké přenosové rychlosti a disponovat dostatečnou kapacitou nejen pro současnost, ale i pro budoucnost, je nutné využívat přenosu optickými vlákny. Optická kabeláž je optimální nejen pro propojení počítačových sítí, telefonních ústředen či kabelové televize, dnes jsou nezbytností především pro zabezpečovací, požární, kamerové a další systémy.

Zajišťujeme komplexní realizaci výstavby optických sítí, naši technici jsou vybaveni nejmodernějším vybavením pro pokládku, ukončení, opravu a měření optických kabelů.

Služby optických sítí zahrnují:

 • Přípravu studie včetně projektové dokumentace.
 • Asistenci při projednání s vlastníky objektů / pozemků, vyřízení věcných břemen.
 • Realizaci instalace optických kabelů včetně montáže, měření přenosových systémů.
 • Zakončení a spojování optických kabelů certifikovanou svářečkou optických vláken.

ENERGETIKA

Systémy společné výroby elektrické energie a tepla.
Úspory energie - Energy Performance Contracting (EPC).
Lumismart

Zařízení Lumismart využívá patentované technologie a je navržen pro práci s většinou zářivkového osvětlení, kdy poskytuje okamžité snížení spotřeby energie až o 30%. LumiSmart je automaticky nastavitelný a pracuje jak v 50 Hz a 60 Hz elektrické rozvodech, tak s 100V, 120V, 230V, 240V. Programy jsou optimalizovány pro různé typy osvětlení.

Instalace LED technologie

Pro většinu našich klientů jsou zásadní úspory v oblasti spotřeby elektrické energie. Dnešní LED technologie jsou jedinečné svou flexibilitou a nabízí velký výběr úhlů, barev vyzařovaného světla, světelné účinnosti apod. Instalací LED osvětlení lze prokazatelně uspořit až 22 % spotřeby energie.

Naše služby zahrnují:

 • Návrhy řešení včetně odhadů úspor energie.
 • Instalaci a servis LED osvětlení.
 • Zkušební provoz a následné vyhodnocení.
 • Servis a pravidelnou údržbu.

Kogenerační jednotky

Kogenerační jednotky jsou vysoce sofistikovaná technologická zařízení určená ke společné výrobě elektřiny a tepla. Jedná se o spojení spalovacího motoru, generátoru, soustavy tepelných výměníků a řídicího systému, který umožňuje jednotky řídit jak místně, tak i dálkově pomocí PC, přes internet nebo třeba přes mobilní telefon.

V kogenerační jednotce dochází ke společné výrobě elektřiny a tepla. Teplo vznikající při výrobě elektřiny je smysluplně využito, a proto není potřeba jeho další zdroj. Výsledkem je optimalizace nákladů na elektrickou energii a teplo. Podmínkou pro nasazení této technologie je spotřeba tepla v místě instalace kogenerační jednotky. Přebytečnou elektrickou energii je možné dodávat přímo do sítě distributora.

V oblasti kogenerací nabízíme:

 • Návrh, instalace a uvedení kogenerační jednotky do provozu.
 • Návrh způsobu financování potřebných investičních nákladů.
 • Zaškolení obsluhy provozovatele kogenerační jednotky.
 • Servis kogenerační jednotky a pravidelnou údržbu.

REFERENCE

AŽD
 • Montážní práce systému vlakového zabezpečovače na trase metra B v rámci projektu Komplexní bezpečnostní systém pražského metra
 • Montážní práce na optických propojích signalizačního zařízení v rámci projektu výstavby tunelového komplexu Blanka
 • Centrální dispečerské pracoviště (CDP Praha) – centralizace řízení a ovládání zabezpečovacího zařízení
 • Doplnění a úprava infrastruktury systému řízení městského silničního provozu pro Technickou Správu Komunikací hl. m. Prahy
 • Rekonstrukce ŽST Plzeň (slaboproudé a sdělovací systémy)
 • Rekonstrukce ŽST Řetenice (slaboproudé a sdělovací systémy)
 • Zvýšení kapacity trati Nymburk Mladá Boleslav 2. (slaboproudé a sdělovací systémy)
 • Modernizace trati Rokycany Plzeň – výstavba ejpovického tunelu – montáž VKV a GSM-R
 • Stacionární část systému LZA – ZT Depo Zličín, Komplexní bezpečnostní systém
 • Úprava rádiového systému GSM-R, instalace koaxiálního kabelu
 • Vybavení drážních vozidel Správy železnic mobilní částí ECTS
 • Rekonstrukce ŽST České Budějovice
 • Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha hl. n.
 • Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n, II., část
 • Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) Praha Vysočany (včetně)
Brema
 • Dodávka optických spojů pro systém ASDŘ v rámci dostavby pražského metra A
 • Montáž a dodávka slaboproudých systémů pro Bezbariérové zpřístupnění ve stanici Anděl
 • Montáž a dodávka slaboproudých systémů pro Bezbariérové zpřístupnění ve stanici Roztyly
 • Montáž a dodávka slaboproudých systémů v rámci výměny pohyblivých schodů
 • Modernizace pohyblivých schodů 256–258 ve stanici Karlovo Náměstí, modernizace vestibulu – montáž a instalace slaboproudých systémů
 • Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Anděl – montáž a instalace slaboproudých systémů
 • Modernizace st. metra Jinonice – montáž a instalace slaboproudých systémů
FN Motol
 • Dodávka diagnostických stanic PACS pro KZM
RCD Pardubice
 • Instalace vyzařovacího kabelu v mezistaničních úsecích V.A (Dejvická – Motol), součást sítě
 • Komerční systém TSM veřejné mobilní sítě Operátorů v pásmu 800–2100 MHz ve stanicích, tunelech a dalších prostorách metra trasy V.A
 • Vybudování telekomunikačního systému v Pražském metru, který zajistí ve stanicích a tunelových úsecích Pražského metra pokrytí signálem GSM, UMTS a LTE ve frekvenčních pásmech 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz a 2600MHz pro sdružení operátorů
 • Instalace radiového systému v novém závodu společnosti NEXEN
Telefonica Czech Republic, a.s.
 • Služby v oblasti správy sítě LAN pro Ministerstvo zemědělství ČR
Národní knihovna ČR
 • Kompletní realizace systémů EZS, EPS, ACS, optické sítě, strukturované kabeláže, CCTV
 • Dodávka aktivních prvků (CISCO)
 • Sítě LAN
STRABAG Rail a.s.
 • Prodloužení podchodu ŽST Benešov
VODA Želivka, a.s.
 • Modernizace datových sítí v areálu ÚVŽ
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
 • Dodávka dohledových pracovišť průmyslové televize
 • Opravy metalických kabelů
 • Oprava dispečerských ústředen
 • Dodávky a opravy EPS a EZS
 • Servis UPS
 • Dodávky aktivních prvků
 • Oprava silového napájení datových rozvaděčů a jízdenkových automatů
 • Opravy přístupového systému v povrchových lokalitách
 • Úpravy majáčků pro nevidomé
 • Instalace AIS panelů
 • Rekonstrukce VKV
 • Rekonstrukce přípojek jízdenkových automatů v metru
Vegacom a.s.
 • Instalace optického kabelu ve všech stanicích a mezistaničních tunelech (projekt dostavby pražského metra A) v rámci rozšíření systému optického propojení městské optické sítě spravované Technickou Správou komunikací hl. m. Prahy
Technická správa komunikací hl. m. Prahy
 • Zakreslení LAN sítě na provozních lokalitách
 • Elektro revize serverových místností
 • Dodávka WiFi sítě (Enterasys)
 • Správa optické sítě na území metra hlavního města Prahy
Univerzita Karlova v Praze
 • Zajištění servisu kamerového systému CCTV v objektech Ústavu jazykové a odborné přípravy v Praze, Poděbradech a Mariánských Lázních
Obchodní dům Černý Most

Ve spolupráci se společností CENTR GROUP, a.s. zajištujeme servisní činnost v oblasti:

 • EZS (elektronický zabezpečovací systém)
 • EPS (elektronický požární systém)
 • CCTV (systém průmyslové televize)
 • ACS (přístupový systém)
 • ERo (evakuační rozhlas)
 • Vybudování parkovacího systému v garážích obchodního domu
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • Manipulační uzel Kyje – PZTS, napojení na PCO
 • Náhradní zdroje elektrické energie – ČS Ládví I, Praha 8
 • PČOV Nedvězí – zabezpečení ČOV, PZTS, CCTV
 • Studie a návrh nové komunikační sítě
 • Náhradní zdroje elektrické energie ČS Vypich
 • VDJ Novodvorská
 • ÚV Podolí
T-Mobile Czech Republic a.s.
 • Montáže a demontáže telekomunikačních zařízení v rámci pražského metra
 • Montáže a výstavba MOZů (místnost optických zařízení) v rámci pražského metra
Kolektory Praha, a.s.
 • Oprava dispečerského propojení kolektoru Mě – Pe
 • Oprava optického rozvaděče a trasy pro kolektor Modřany K1
Cross Zlín, a.s.
 • Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové – LoRa
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
 • Provoz radiové komunikační sítě
Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Rekonstrukce a rozšíření elektrické požární
 • Rekonstrukce a rozšíření elektrického zabezpečovacího systému
 • Rekonstrukce a rozšířeni nouzového osvětlení
 • Rekonstrukce a rozšíření domácího telefonu
 • Instalace evakuačního rozhlasu
IKEM
 • Migrace, analýza MaR rozvaděčů
 • Výměna UPS v objektu H
 • Oprava kamerového systému KOTELNA
 • Pozáruční servis EPS na objektech Z1, Z6, Z7 a C0107c
 • Zvýšení zabezpečení vnějších vstupů
 • Dodávka a montáž multisenzorových IP kamer
 • Dodávka instalace a oživení mikrovlnného spoje
 • Rekonstrukce AV techniky v učebnách 1, 2
 • Rekonstrukce systému EPS a Ero, rozšíření datových rozvodů, objekt N4 ubytovna
Nemocnice na Homolce
 • Servis a dodávka aktivních prvků (Extreme Networks)
 • Správa LAN sítě
 • Vybudování nové optické páteřní sítě celé nemocnice
 • Dodávka a montáž slaboproudých zařízení (EZS, CCTV, EPS a EKV) v rámci výstavby multioborových operačních sálů
 • Dodávky, montáž a oživení wifi sítě celé nemocnice
 • Dodávka, konfigurace a oživení S4 Extreme Networks
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie
 • Modernizace RDG oddělení
Budova Evropské centrální banky ve Franfurtu nad Mohanem - Německo
 • Ve spolupráci se společností Techniserv a Euromicron jako vyššími objednateli jsme provedli montáž kompletní datové infrastruktury CCTV a EZS v budově bývalé centrální banky ve Frankfurtu nad Mohanem
Skanska a.s.

V rámci dostavby pražského metra A:

 • Kompletní dodávka a montáž radiové sítě – instalace vyzařovacího kabelu ve všech stanicích a mezistaničních tunelech – dostavba pražského metra A
 • Ovládání a signalizace OSM (Ochranný systém metra) ve stanici metra Dejvická – dostavba pražského metra A
 • Oprava staničních řídících pracovišť OSM - St. m. Florenc B, Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, Českomoravská pro Dopravní podnik hl. m. Prahy
PREdistribuce a.s.
 • TR Malešice – repair of electronic security system and entrance control system
 • TR Střed – oprava EPS
 • Pilotní zabezpečení TR Letňany
 • Oprava EKV a EZS na TR Chodov
Aldrov Resort
 • Kompletní dodávka silnoproudých a slaboproudých rozvodů včetně projektové dokumentace
STRABAG a.s.
 • Výměna pohyblivých schodů, revitalizace stanice Jiřího z Poděbrad

O SPOLEČNOSTI

Politika systému integrovaného managementu

Společnost Gating Services, a.s. poskytuje zákazníkům služby zaměřené na projektování, dodávky, instalaci a servis technologických, telekomunikačních, informačních a zabezpečovacích systémů, optických a datových sítí. Dále se soustřeďuje na výstavbu a instalaci telekomunikačních zařízení a dodávky a montáže slaboproudých a silnoproudých instalací.

Naše cíle:

 • Dosahovat vysoké kvality dodávaných služeb dodržováním technologických postupů, smluvně dohodnutých parametrů, dodržováním pravidel hospodářské soutěže a zásad ochrany informací tak, aby naši zákazníci byli plně spokojeni.
 • Udržovat vysokou profesionalitu zaměstnanců a jejich odpovědnost za vlastní bezpečnost a majetek společnosti a tím předcházet případným pracovním úrazům a újmám na zdraví.
 • Důsledně plnit požadavky platné legislativy, norem a souvisejících požadavků.
 • Realizovat účinná a preventivní opatření související s ochranou životního prostředí s cílem předcházet vzniku nežádoucích situací a snižovat negativní dopady na životní prostředí.
 • Předcházet a zamezit neetickému, diskriminačnímu a korupčnímu jednání mj. osvětou a aktivním prosazováním etických zásad, pravidelným vzděláváním zaměstnanců a spolupracovníků společnosti v oblasti povědomí o rizicích, hlášeních a důsledcích porušování protikorupčních pravidel, posilováním morální integrity zaměstnanců a důslednou ochranou oznamovatelů.
 • Minimalizovat rizika jejich systematickou identifikací a pravidelným vyhodnocováním, zvyšovat úroveň informační bezpečnosti a neustále zlepšovat efektivitu procesů společnosti (včetně protikorupčních, etických a antidiskriminačních), IMS a poskytovaných služeb.

Compliance program

Společnost Gating Services, a.s. disponuje od roku 2021 systémem prevence trestní odpovědnosti právnických osob, tzv. trestněprávním Compliance programem. Společnost Gating Services, a.s. tak splňuje podmínky předcházení trestní odpovědnosti právnických osob v souladu s požadavky zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Profil

Historie

Společnost Gating Services, a.s. vznikla v roce 2009 jako dceřiná společnost GiTy, a.s. V roce 2010 se osamostatnila a začala se cíleně orientovat na oblast ICT infrastruktury, elektroinstalací a energetiky. V roce 2012 společnost koupila práva k užívání značky JANUS, a pod názvem JANUS Elektro, spol. s r.o. vytvořila společnost, která realizuje veškeré montáže v oblasti slaboproudých instalací včetně kvalifikace pro práce v kolejišti.

Dnes

Jsme spolehlivým partnerem v oblasti informačních a komunikačních technologií, který je vždy schopen nalézt optimální řešení a vyhovět i nadstandardním požadavkům zákazníků. Nabízíme široký rozsah služeb, od konzultací a analýz v oblasti ICT infastruktury, zabezpečovacích systémů až po dodávky a výstavbu slaboproudých a silnoproudých elektroinstalací, optických či datových sítí. To vše samozřejmě včetně následného servisu. V průběhu své historie jsme úspěšně zrealizovali celou řadu slaboproudých instalací a ICT projektů. V roce 2014 se nám podařilo přesáhnout hranici 100 mil. Kč tržeb a v následujících letech nadále předpokládáme další nárůst.

Tým

Tým společnosti Gating Services, a.s. tvoří profesionálové s dlouholetou praxí v oblasti informačních technologií, telekomunikací a elektroinstalací. Díky tomu dokážeme nahlížet na projekty ze všech možných úhlů a přinášet našim zákazníkům komplexní a investičně efektivní řešení respektující nejen současné, ale i budoucí trendy.

Partneři
Kariéra

Aktuálně nabízíme níže uvedené pracovní příležitosti:

ELEKTROMONTÉR

Profesní požadavky:

 • SŠ vzdělání elektro
 • odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
 • praxe s pokládkou strukturované kabeláže
 • praxe ve slaboproudých elektromontážích (CCTV, EZS, EPS, ACS)
 • orientace v projektové dokumentaci
 • schopnost řešit problémy
 • důslednost a pečlivost
 • řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:

 • zajímavou práci v mladém kolektivu a dynamickém prostředí
 • zázemí silné a stabilní společnosti

Máte-li o uvedenou pozici zájem, kontaktuje nás.

KONTAKT

Gating Services, a.s.
+420 266 314 519
info@gatingservices.cz

Servisní oddělení:
+420 777 455 080
servis@gatingservices.cz

Sídlo:
Sokolovská 366/84,
186 00 Praha 8

Korespondenční adresa:
Jateční 540/4,
170 00 Praha 7

Fakturační údaje:
IČ 28999894
DIČ CZ28999894